จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 53 ทุน และ 1 สำนักงานหอพัก

23 August 2020

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 53 ทุน และ 1 สำนักงานหอพัก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่