เปิดโครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการ ด้านนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 August 2020

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการ ด้านนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อกับนักศึกษาเก่า ในแต่ละคณะร่วมประชุม ณ ห้อง 111 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563