สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

18 July 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลีนายกสมาคมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมครั้งดังกล่าวจำนวน 106 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาระการบริหาร พ.ศ. 2561-2563 และการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคุณนฤมล พูลเพียร (นักศึกษาเก่า มช. รหัส 25 คณะพยาบาลศาสตร์) ได้รับการประกาศรับรองเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

          ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งนี้ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อพบปะสังสรรค์กันระหว่างนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น ประกอบกับ  การแสดงดนตรีเพลงประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากวงดนตรี CMU Alumni Band ชวนให้หวนคิดถึงครั้งเมื่อยังเป็นนักศึกษาที่ได้ทำการศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในรั่วม่วง มช.