สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกจังหวัด ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2563-2565

22 June 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่าทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกจังหวัด
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2563-2565
โดยท่านสามารถรับรหัสได้ตั้งแต่ วันที่ 22-27 มิ.ย. 63 (เวลา 00.01 น.) 
และสามารถออกเสียงได้ตั้งแต่ วันที่ 22-30 มิ.ย. 63
เพื่อลงคะแนน รับรองหรือไม่รับรอง

ลงทะเบียนเลือกตั้ง คลิกที่นี่ 

ดูขั้นตอนการออกเสียงเลือกตั้ง คลิกที่นี่