ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ.2563-2565

22 May 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่