ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2565

24 April 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่