REUNION ครั้งที่ 5

13 September 2019

ณ ห้อง Grand Hall บริษัทนิยมพานิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกรหัส 
พบปะสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันและทราบข้อมูลงานรับน้องขึ้นดอย
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. 
ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ 
บริษัท นิยมพานิช จำกัด เชียงใหม่