ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

20 July 2019

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกรหัส 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. 
ณ ห้อง ทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่