ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

01 January 1970

บริษัท นิยมพาณิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกรหัส 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. 
ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 บริษัท นิยมพาณิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่