พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

22 January 2019

ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ให้เกียรติเข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.