UPCOMING EVENT

ผู้แทนชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมไปช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

01 Jan 1970

ผู้แทนชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมไปช่วยเหลือปรับปรุงประตูรั้วหน้าโรงเรียนและปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงฐานเสาธง โรงเรียนบ้านน้ำซำ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น แจกทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีทุกระดับชั้น

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา