UPCOMING EVENT

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา สมาคมนักศึกาาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา 2564

29 Oct 2021

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
สมาคมนักศึกาาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ทุนน้องเราชาว มช.” ประจำปีการศึกษา 2564

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา