UPCOMING EVENT

ขอเชิญชวนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 Jul 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจะจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

วาระการบริหาร 2561-2565 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00-18.30 น.

ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา