UPCOMING EVENT

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ผนึกกำลังนักศึกษาทุนฯ และนักศึกษาเก่า จัดเตรียมของที่ระลึกนักวิ่ง CMU Chiang Mai Marathon Virtual Run 5.5

14 Mar 2021

นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาทุนของสมาคมฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมแพคเก็จของที่ระลึกในกิจกรรม การวิ่งการกุศล CMU Chian

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา