UPCOMING EVENT

CMU Charity Bike Ride 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

05 Oct 2018

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมปั่นจักรยานงาน CMU Charity Bike Ride 2018 (เปลี่ยนจากชื่อรายการเดิม CMU Bike Challenge) รายการ ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อน้อง มช. ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา