UPCOMING EVENT

เปิดรับสมัครแล้ว!! Tour de CMU ครั้งที่ 1

27 Jul 2021

ครั้งแรกกับการแข่งขันจักรยานในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564

3 วัน 3 Stages ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท!!

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา