UPCOMING EVENT

Re-union ครั้งที่ 4

ห้อง Grand Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด

16 Aug 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่าน ร่วมสังสรรค์และรับทราบข้อมูลสำหรับรุ่นพี่ก่อนรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2561 ใน"งาน Re-union ครั้งที่ 4"

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา