UPCOMING EVENT

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 Mar 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน/บัญชี 
จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เม.ย. 2562 
 

 

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา