คอนเสิร์ต โจ – ก้อง “ฮอม รัก ฮัก AccBA CMU”

23 December 2016

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานคอนเสิร์ต “ฮอม รัก ฮัก AccBA CMU” โดยศิลปิน โจ ก้อง Romantic Man You Can See Me ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลอง และเป็นการระดมเงินทุน เนื่องในโอกาสที่คณะบริหารธุรกิจ ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะฯ ถือเป็นวาระสำคัญ พร้อมเป็นการตระหนักถึงหน้าที่และบทบาท

ในการผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559

23 December 2016 Admin