"คืนสู่เหย้า วิทยา มช. 09 ฉลอง 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์" 

30 January 2019

  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นรหัส 09 ร่วมกันจัดงาน "คืนสู่เหย้า วิทยา มช. 09 ฉลอง 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์" โดยในวันที่ 30 มกราคม 2562 ศิษย์เก่าฯ ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “คณะวิทยาศาสตร์ ในยุค 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ “การปรับปรุงตึกเคมี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ณ ห้องบรรยาย CB1220 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นศิษย์เก่าฯ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศบริเวณอาคารต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมรำลึกความหลัง ในโอกาสที่คณะฯ ได้ก่อตั้งครบรอบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่เปิดทำการสอนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2507

30 January 2019 Admin