วิ่งการกุศล Nurse CMU Run 2018 : Run & Fun Together

16 December 2018

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน Nurse CMU Run 2018 : Run & Fun Together เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 58 ของการจัดการศึกษาพยาบาล โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ใจสุขภาพเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ ทำให้เกิดความสามัคคี เพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชน รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมสมทบทุนในการพัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ของคณะฯ และเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

16 December 2018 Admin