การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า บ้านสีแสด

26 May 2018

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า...บ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เวลา 18.00 น.

งานคืนสู่เหย้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมปาวสวนแก้ว
 

26 May 2018 Admin