ลูกช้าง มช. 13 นัดสังสรรค์.. รักเพื่อน คิดถึงเพื่อน มช.13

ลูกช้าง มช. 13 นัดสังสรรค์.. รักเพื่อน คิดถึงเพื่อน มช.13.. ที่บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท เมื่อ 13-15 กุมภาพันธ์ 2565