57 ปีที่ก้าวย่าง ล้วนสรรค์สร้างสิ่งดีงาม 24 มกราคม 2565 วันสถาปนาครบรอบ 57 ปี มช.

57 ปีที่ก้าวย่าง 
ล้วนสรรค์สร้างสิ่งดีงาม 
24 มกราคม 2565 
วันสถาปนาครบรอบ 57 ปี มช. 
.
ร่วมหวนรำลึกถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากอดีตถึงปัจจุบัน
แล้วเราจะกลับมาพบกัน มช.
.
สานความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น 
ห่างกันไม่ห่างไกล  CMU Alumni

#CMUAlumni 
#หนึ่งรักเดียวกันคือรักมช.
#CMU #ChiangMaiUniversity

Facebook :: https://fb.watch/aJPFo1DxYo/

YouTube :: https://youtu.be/TxaKfCh0dqQ