การจัดกิจกรรมพบปะ สานสัมพันธ์เครือข่าย สมาคมนักศึกษาเก่าฯ 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดระยอง พร้อมด้วยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพบปะ สานสัมพันธ์เครือข่าย สมาคมนักศึกษาเก่าฯ