CAMPUS LIFE สไตล์ลูกช้าง มช.

สัมผัสแรกที่เข้ามายังพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อแน่ว่าความรู้สึกจะต่างจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ คือ พบเห็นความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้, ดอกไม้, ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น สำหรับด้านเทคโนโลยี ได้นำเอาระบบ IT ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นเหมือนเช่นคนเมืองได้ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือน CAMPUS LIFE โดยจะเข้ามามีบทบาทด้านการศึกษา โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัจจุบันมีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต wifi จำนวนมีกว่า 2,500 จุด ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในอนาคตภายใน 2 ปี มีแผนพัฒนาให้มีบริการ ระบบ wifi ให้ครบ 5,000 จุด ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา

ในการใช้พื้นที่สาธารณะสำหรับอ่านหนังสือหรือเพื่อพักผ่อนนอกจากนั้นในอนาคตยังมีการเพิ่มของระบบการสัญจรโดยให้มีการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สามารถรู้ว่ารถจะมาถึงเมื่อไรหรือหากระหว่างเส้นทางมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น รถคันใหม่ก็สามารถออกมารับผู้โดยสารได้ทันที พร้อมจัดพื้นที่ปลอดรถที่ใช้น้ำมัน จะเพิ่มพื้นที่ให้รถไฟฟ้า, รถจักรยาน, หรือรถที่ใช้พลังงานธรรมชาติให้มากขึ้น โดยจะมีเพิ่มพื้นที่ปลอดรถอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของทางเดิน, ทางจักรยาน, ทางเท้า จะสามารถเชื่อมถึงกันได้ มีหลังคาป้องกันแสงแดดและฝนตก

ด้านความปลอดภัย การเข้า-ออกมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันมี รปภ. ดูแลทุกประตูในมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคตจะไม่มีรปภ. ประจำจุดแต่ละประตู แต่จะมีการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวนประมาณหลายพันตัวให้ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหารถจักรยานยนต์หาย โดยสามารถตรวจสอบได้ว่ารถที่เข้าออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นของใครคนขับเป็นเจ้าของหรือไม่ และยังสามารถทราบว่ารถอยู่ตรงไหนในมหาวิทยาลัยฯ โดยจะสามารถตรวจสอบได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จะมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยให้ รปภ. ที่อยู่ประจำจุดประตูมหาวิทยาลัยฯ มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรแทน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้นควบคู่กับแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัยฯ แต่จะต้องประหยัดพลังงาน ซึ่งอาจมีการใช้แผงโซลาร์เซลล์, ใช้หลอด LED ที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ เพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน จะทำการก่อสร้างศูนย์อาหารรูปแบบคอมเพล็กซ์บริเวณใกล้กับฝายหินเป็นแบบ 2,000 ที่นั่ง โดย 1,000 ที่นั่ง เป็นแบบ In Door อยู่ในตัวอาคาร ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและภายนอกอาคารอีกจำนวน 1,000 ที่นั่ง โดยใช้รูปแบบ E-Payment โดยชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีแผนพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างภายใน 4 ปี

องค์ประกอบ CAMPUS LIFE สไตล์ มช. ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องหอพักนักศึกษา ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงไปแล้ว 4 หอ ในอนาคตจะมีการก่อสร้างหอใหม่แทนการปรับปรุงเนื่องจากตัวอาคารเดิมถูกใช้งานมาเป็นเวลานานปัจจุบันมีหอพักนักศึกษาปิดปรับปรุงหอ อยู่ระหว่างรื้อเพื่อสร้างใหม่ จำนวน 1 หอ ทำให้การเข้าพักของนักศึกษาปีที่ 1 ไม่เพียงพอฉะนั้นต้องรีบดำเนินการก่อสร้างหอพักใหม่โดยเร็ว คาดว่าจะเป็นไปตามแผน ใช้เวลาประมาณอีก 1 ปี 

เสน่ห์ของการอยู่หอพักในชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษานั้น เป็นการสร้างสายใยซึ่งกันและกันกับเพื่อนๆในคณะต่างๆ ประกอบกับการรับน้องขึ้นดอย, รับน้องรถไฟ ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือกันมานาน ทำให้มีการปลูกฝังและทำให้มีการผูกพันกันในกลุ่มของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีมาอย่างยาวนาน....

ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับข้อมูล