Behind The Scene พวกเราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ จัดเตรียมเสื้อวิ่งนับหมื่นตัว Race Pack 5 พันกว่าถุง สำหรับงานวิ่งการกุศล CMU CM Marathon 2022

05 November 2022

Behind The Scene พวกเราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือ จัดเตรียมเสื้อวิ่งนับหมื่นตัว_Race Pack 5พันกว่าถุงสำหรับงานวิ่งการกุศล CMU CM Marathon 2022 นำทีมโดย คณะพยาบาลศาศตร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล มช. พี่ๆศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์นักศึกษาคณะพยาบาลฯ นักศึกษาลูกทุนสมาคมฯ ที่ปรึกษา&คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 65 ณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

#ขอขอบพระคุณท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  
สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 
ท่านประธานและคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาล มช. 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ศิษย์เก่าลูกช้างมช.ทุกท่านค่ะ