ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์​ ดร.นพ.สุทัศน์​ ฟู่​เจริญ ที่ได้รับพระราชทาน​ ปริญญาดุษฏีบัณทิตกิตติมศักดิ์​

01 November 2022

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์​ ดร.นพ.สุทัศน์​ ฟู่​เจริญ​ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสต​ร์ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ รหัส 107045 ที่ได้รับพระราชทาน​

ปริญญาดุษฏีบัณทิตกิตติมศักดิ์ (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และ พันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลั​ยมหิดล

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา