ผ่านกันไปแล้วครึ่งทาง สำหรับโครงการอบรม "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 6 (Real Engineer CMU)”

21 October 2022

ผ่านกันไปแล้วครึ่งทาง สำหรับโครงการอบรม "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 6 (Real Engineer CMU)” กับ 9 นักพัฒนามืออาชีพ

ได้มีการเรียนการสอนที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งการเรียนทางวิชาการและการ Workshop เน้นให้ผู้เรียน ประชุม และลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะตามหัวข้อของการ Workshop ซึ่งมีผู้เรียนจำนวน 53 คน ในการร่วมเรียนในครั้งนี้