การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

18 October 2022

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงแรมกรีนนิมมาน) โดยมีนางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกรุ่น ทุกคณะ ได้เข้าร่วมประชุม และมีงานพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการประชุม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 17:00 น. ที่ผ่านมา