สมาคมนักศึกษาเก่า มช ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว

24 August 2022

เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา อุปนายกและเลขานุการสมาคมนักศึกษาเก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลเอกนินนาท เบี้ยวไข่มุข นายสุเมธ จินดาวัฒน์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 12 ที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมเข้าประชุมครั้งแรกของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ แซ่เตี๋ยว ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพบรรยากาศ