ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่า มช. วาระการบริหาร 2565-2567

12 August 2022

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม​นักศึกษา​เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร 2565-2567 ตามรายละเอียดดังแนบนี้