ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567

05 August 2022

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน นักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วาระการบริหาร พ.ศ. 2565-2567


ตามขั้นตอนดังนี้

- ลงทะเบียนเพื่อขอรหัส สำหรับลงคะแนนเสียง ระหว่างวันที่ 5 เวลา 00.01 น ถึง วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 16.30 น. 
- เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้ง site   --https://mis.cmu.ac.th/alumnivote/

- เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับรหัส SMS แจ้งเข้ามายังโทรศัพท์มือถือ
- หลังจากลงทะเบียนและได้รับรหัสทาง SMS แล้วจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 11 สิงหาคมเวลา 16.30 น.
- ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 12 สิงหาคม
-เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครลงเลือกตั้งเพียง 1 ราย จึงจะเป็นการออกเสียงรับรองแทนการเลือกตั้ง