นายกสมาคมฯ นางนฤมล พูลเพียร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 46,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลแม่แตง

22 July 2022

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นายกสมาคมฯ นางนฤมล พูลเพียร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและให้เลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 46,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลแม่แตง ณ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นเงินบริจาคจากกิจกรรม “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน" (CMU - Chiang Mai Marathon) เป็นกิจกรรมของสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้น