ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร ปี 2565 - 2567

01 June 2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาระการบริหาร ปี 2565 - 2567

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

>> คลิกที่นี่ << หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการเลือกตั้ง

>> คลิกที่นี่ << แบบฟอร์มที่ 1 (PDF) *ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ
>> คลิกที่นี่ << แบบฟอร์มที่ 1 (DOC) *ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ

>> คลิกที่นี่ << แบบฟอร์มที่ 2 (PDF) *บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
>> คลิกที่นี่ << แบบฟอร์มที่ 2 (DOC) *บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

>> คลิกที่นี่ <<  แบบฟอร์มที่ 3 (PDF) *ประวัติคณะกรรมการ
>> คลิกที่นี่ << แบบฟอร์มที่ 3 (DOC) *ประวัติคณะกรรมการ

หรือ โหลดเอกสารทั้งหมด >> คลิกที่นี่ << ** จำเป็นต้องใช้ Gmail ในการดาวน์โหลดเอกสาร **


                                          หรือ
                                Scan QR CODE


** หากดาวน์โหลดผ่าน QR CODE จำเป็นต้องใช้ Gmail ในการดาวน์โหลดเอกสาร **

ส่งใบสมัครได้ที่: สมาคมนักศึกษาเก่า มช. 
130 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-216227
หรือ E-mail: cmuaa.alumni@gmail.com