จบกันไปแล้ววันที่ 2 ของการอบรม CMU Alumni Speech #2 “ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ ๒”

10 October 2021

จบกันไปแล้ววันที่ 2 ของการอบรม CMU Alumni Speech #2 “ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ ๒”

"ถึงแม้การอบรมใกล้จะจบลงแล้ว แต่ความรู้นั้นยังไม่หมดไป"

พบกับความสนุกกันใหม่อีกครั้งในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

สอนให้จำ ทำให้ดู รู้ให้ลึก อยู่ที่ไหนก็เรียนได้