สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

25 September 2021

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Online Zoom
โดยมีนางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.