งานสัมมนาเวอร์ชวลปลุกเศรษฐกิจเมืองด้วยเมกะมาราธอนซิตี้โมเดล

26 September 2021

งานสัมมนาเวอร์ชวลปลุกเศรษฐกิจเมืองด้วยเมกะมาราธอนซิตี้โมเดล ปลุกเศรษฐกิจเมืองด้วยเมกะมาราธอนซิตี้โมเดล วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13:00 น. - 16:30 น
สามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/tmpsa.org/videos/1267356927042559/