สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกรหัส เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

24 September 2021

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

จึงขอเชิญนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกรหัส

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.

ผ่านระบบ Zoom เท่านั้น

Join Zoom Meeting

https://cmu-th.zoom.us/j/96532406515...

Meeting ID: 965 3240 6515

Passcode: 295514