เปิดรับสมัครแล้ว!! Tour de CMU ครั้งที่ 1

27 July 2021

เปิดรับสมัครแล้ว!! Tour de CMU ครั้งที่ 1

ครั้งแรกกับการแข่งขันจักรยานในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564

3 วัน 3 Stages ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท!!

รับจำนวนจำกัดเพียง 250 คน

ค่าสมัครคนละ 2,500 บาท

(เสื้อที่ระลึก - เหรียญรางวัล - อาหาร - งานเลี้ยงต้อนรับ - เงินรางวัล)

รายได้มอบให้แก่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รุ่นการแข่งขัน

รุ่น A : Men Elite แข่ง 3 Stage

รุ่น B : Men Open แข่ง 3 Stage

รุ่น C : Women Open แข่ง 2 Stage (แข่ง Stage 1 & 3)

.

แบบฟอร์มการสมัคร

https://forms.gle/TgKyyK28yYdcqqs18

ตรวจสอบรายชื่อ

https://bit.ly/3xwbLmh

.

.

เลขที่บัญชีสำหรับโอนค่าสมัคร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาสุเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 521-0633624

ชื่อบัญชี สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังจากโอนเงินแล้วแจ้งรายชื่อพร้อมส่งสลิปโอนเงินทาง แจ้งรายชื่อพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินทาง Inbox page m.me/TourdeCMU

.

กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

9:00 - 12:00 ลงทะเบียนรับ Race Pack, ประชุมทีม อธิบายเส้นทางและกติกาการแข่งขัน

14:00 Stage 1 Prologue จับเวลาบุคคลระยะทาง 3 กม ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17:00 พิธีเปิดการแข่งขัน เลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ประกาศผล แจกรางวัล Stage

วันที่ 4 ธันวาคม 2564

7:00 Stage 2 Stage Race ระยะทาง 135 กม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - จอมทอง - ผาช่อ - แม่วาง - ห้วยมะนาว – วัดดอยถ้ำ

12:00 ประกาศผล แจกรางวัล Stage

วันที่ 5 ธันวาคม 2564

7:00 Stage 3 Mountain Race ระยะทาง 65 กม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ห้วยตึงเฒ่า - วงแหวนรอบสอง - ดอยสุเทพ – ลานฮอ

10:00 ประกาศผล แจกรางวัล Stage

11:00 รับประทานอาหารกลางวัล ประกาศผล แจกรางวัลรวม พิธีปิดการแข่งขัน

.

Tour de CMU

Race Day 3 - 5 December 2021

3 Days 3 Stages, total prize 377,000 THB!!

Limited only 250 Racers

Registration fee 2,500 THB

(Scholarship for Chiang Mai University)

Race Categories

A : Men Elite 3 Stage

B : Men Open 3 Stage

C : Women Open 2 Stage (Stage 1 & 3)

.

Registration Form

https://forms.gle/TgKyyK28yYdcqqs18

Registration List

https://bit.ly/3xwbLmh

.

.

Bank Account for transfer

Krungthai Bank (KTB) acc no. 521-0633624

Acc Name : Chiang Mai University Alumni Association

Please send transfer slip through FB m.me/TourdeCMU

.

SCHEDULE

3 Dec 2021

9:00 - 12:00 Collect Race Pack, Race Brief

14:00 Stage 1 Prologue 3 kms

17:00 Opening ceremony, Welcome party

4 Dec 2021

7:00 Stage 2 Stage Race 135 kms

5 Dec 2021

7:00 Stage 3 Mountain Race 65 kms

11:00 Closing ceremony

.

#TourCMU #TourdeCMU

#สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#KazeBicycle

#55CyclingClub