พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561

15 December 2018

ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน" ซึ่งจัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561