ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

21 November 2018

ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณนฤมล พูลเพียร อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการบริหารสมาคมฯ และ อ.รุ้งตะวรรณ์  ช้อยจอหอ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่