พิธีมอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

07 November 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย และสำนักงานหอพักนักศึกษา รวม 22 หน่วยงาน อย่างเท่าเทียมกัน หน่วยงานละ 244,414.84 บาท โดยเมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี