การวางพวงหรีด

30 March 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ คุณมิเชล เฮนดริกซ์ นักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 54 ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในโพรงจมูก พร้อมเงินช่วยเหลือ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561