การประชุมสมาคมฯ เข้มแข็งร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.

23 February 2018

 ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ณ บูลโอ ริธึม แอนด์โบว์ล สาขาสยามพารากอน ชั้น 5

การประชุมสมาคมฯ เข้มแข็งร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือการเตรียมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเข้มแข็ง ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ บูลโอ ริธึม แอนด์โบว์ล สาขาสยามพารากอน ชั้น 5