UPCOMING EVENT

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร ปี 2565 - 2567

01 Jun 2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ  ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาระการบริหาร ปี 2565 - 2567
 

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา