UPCOMING EVENT

การวางพวงหรีด

28 Jan 2022

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ นายเฉลิมชาติ นครังกุล อดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 19, รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา