สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มอบ นมขวดจำนวน 130 ขวด ให้แก่ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามโครงการ "เลือดเข้ม ช่วยกัน เราจะผ่าน โควิด ไปด้วยกัน "

01 January 1970

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มอบ นมขวดจำนวน 130 ขวด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ จากภาคสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ ให้แก่ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มอบครั้งที่ 5) ตามโครงการ "เลือดเข้ม ช่วยกัน เราจะผ่าน โควิด ไปด้วยกัน " เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

01 January 1970 Admin