มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุดPPE+หน้ากากN95) ให้กับ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามโครงการ “เลือดเข้มช่วยกันเราจะผ่านโควิด ไปด้วยกัน”

01 January 1970

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุดPPE+หน้ากากN95) ให้กับ โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามโครงการ “เลือดเข้มช่วยกันเราจะผ่านโควิด ไปด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องศิษย์เก่าคณะเกษตร มช.

01 January 1970 Admin