รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2561

25 November 2018

ศาสตราจารย์ ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2561 จาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดโดย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

25 November 2018 Admin