คณบดีคณะพยาบาล มช. รับรางวัล 2018 Distinguished Alumni Award

15 November 2018

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล 2018 Distinguished Alumni Award จาก University of Alabama at Birmingham (UAB) School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของ Sigma Theta Tau Nu Chapter นอกจากนี้คณบดีได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Leadership Global Nursing" ณ University of Alabama at Birmingham (UAB) School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

15 November 2018 Admin