งานเลี้ยงขันโตก CAMT ประจำปีการศึกษา 2560

13 December 2017

โดยดาวเดือน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ Mister CAMT shining star 2017 : ธนเกียรติ ฮุงหวล (ต้นปาล์ม) จากสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Miss CAMT shining star 2017 : ฐิติวัลคุ์ ธนันชัย (ไวท์) จากสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ, Miss Queen of CAMT 2017 : ศกุนตลา วัฒศิลป์ (ขนุน) จากสาขาแอนนิเมชันและเกม

13 December 2017 Admin