ประเพณี ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี ประจำปี 2560

13 December 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรศิษย์เก่า และนักศึกษา ร่วมประเพณี ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอยสืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

13 December 2017 Admin