การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 14 ครั้งที่ 1/2560

13 May 2017

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 14 ครั้งที่ 1/2560  ในวันเสาร์ที่  13  พฤษภาคม  2560 

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมฯ ซอยลาดปลาเค้า 14 กรุงเทพฯ

13 May 2017 Admin