เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน

09 May 2017

ในวันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2560  เวลา 17.00 น. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 15 คน เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

09 May 2017 Admin