จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

29 April 2017

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง V2 ร้านอาหารเพลิน ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

29 April 2017 Admin